ZHEJIANG VINOT MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD

ZHEJIANG VINOT MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD

Địa chỉ: No.28 Yangyu Road, Binhai New Area, Bình Dương Quốc gia, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang
Nhà máy: No.28 Yangyu Road, Binhai New Area, Bình Dương Quốc gia, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang
Thời gian làm việc: 8:00-17:00 (Hiện Bắc Kinh)
Điện thoại: 0086-138-68890999 (Thời gian làm việc)   
0086-138-68890999 (Nonworking thời gian)
Fax: 0086-577-58109882
Địa chỉ liên hệ : Mr. Will Huang (ZHEJIANG VINOT MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD) Lân đăng nhập cuôi: giờ 09 từ phút cách đây
Chức vụ : General Manager
Điện thoại : +86-13868890999
VIBER : +8613868890999
WHATSAPP : +86-13868890999
Skype : radybj
WeChat : 64864352
Thư điện tử : plasticmachine@outlook.com
gọi hệ
Liên hệ với Nhà cung cấp
Thay đổi ngôn ngữ